Drammen Flyklubb

En av landets største og eldste flyklubber som holder til på Hokksund flyplass.
(Stiftet 1936)

Flyplassen

Allerede i 1912 ble det gjort forsøk med glidefly i Lier. I 1926 kjøpte tre flyinteresserte herrer fra Drammen en tysk motorglider. Drammen flyklubb ble offisielt stiftet i 1936. I 1948 fikk klubben sin første faste flyplass på Renskaug i Lier og aktiviteten ble utvidet til å omfatte motorflyging også. I 1959 ble klubben etablert på Hokksund, der vi har hangar, klubblokale og fuelanlegg på vår egen flyplass.

Klubben er tilsluttet Norges Luftsportforbund (NLF) som organiserer alle landets fly- og luftsportsklubber. Klubben drives helt og holdent på frivillig basis av tillitsvalgte, oppnevnte personer og aktive medlemmer. Klubben har skoletillatelse for både motor-, seil- og sportsfly. Skolen har også egen acro-gruppe på seilflysiden. 

Flyparken har gjennom tidene vokst og har eid mange forskjellige motor og seilfly. I den senere tid har flyparken vokst og blitt kraftig fornyet, og vi kan i dag tilby gode skolefly og høyverdige avanserte fly for erfarne piloter. I tillegg til klubbflyene, er det en god del private fly som står parkert på Hokksund, både seilfly, mikrofly og sportsfly.

Flyplassjef: Per Olav Håre
Tlf: 41612148
Email: flyplassjef@drammenflyklubb.no
Ass flyplassjef: Espen Kjæmperud
Tlf: 91780313

Flyplass data / Pilot info

Navn

Hokksund flyplass, Hokksund

Internasjonal flyplasskode (ICAO)

ENHS

Posisjon

N 59°46’00»   Ø 09°54’70»

Status and PPR

Godkjent av Luftfartstilsynet.

Forhåndstillatelse nødvendig

Prior Permission Required before use

Click here for PPR

Operasjonell status

Åpen med advarsel / Open, with caution

Bruksområde

VFR-flygning i dagslys med fly

Vektgrense

MTOW 2000 kg for fly

Åpningstider
Generelle bestemmelser

Bestemmelser

Flyplassen er stengt

 

1. juledag, 17. mai, første søndag i mai, juni, juli, august

Taksebaner

Apron

Hinder

Se flyplasskart

Høyde over havet

9 m (30 ft)

Rullebanens lengde  

630 m

Rullebanens bredde

30 m

Tilgj. startrulledistanse (TORA)

600 m

Tilgj. landingsdistanse (LDA)

570 m

Baneretninger

RWY10

RWY28

Overflate

Gress (noe ujevn overflate)

Belysning

Ingen

Radiofrekvens

122,175 MHz (Hokksund Traffic)

Landingsavgift

100,- inkl 24t parkering

Fuel

100LL og UL91, etter avtale

Spesielle forhold

Til tider stor aktivitet med både motor og seilflyging

Sikkerhetsområde

Sikkerhetsområdet går 25 meter ut til hver side fra senterlinjen og har en totallengde på 680m. Sikkerhetsområdet består av dyrket mark og gress. Noen trær og en mindre bygning er på innsiden av sikkerhetsområdet. Disse hindringene er ubelyst, men hjørnet på bygningen er markert med hvitt/orange bånd.

Inn/utflygingsprosedyre

Se kart. Intensjoner og landingsrunde meldes blindt på 122,175 MHz

Konsesjonsperiode

01.08.2018-01.08.2028

 

Konsesjonshaver

Drammen flyklubb

 

Landing fee

Pris / PriceNOK100,- inkluderer 24T parkering / includes 24hrs parking
Betal til konto / Payment account1638 08 74095 merk med flyeregistrering /mark with aircraft registration

Maps

Approach, holding and noise abatement procedures for ENHS. 

Windsock

Fully extended = 15kt

Instrukser & Dokumenter

BetegnelseDokumentRev.datoBeskrivelseAnmerkninger
LI-01-08DFK2018-11-20Generelle bestemmelser for bruk av Hokksund flyplass 
LI-02-03DFK2018-07-31Instruks for motorflyging fra Hokksund 
LI-03-01DFK2004-07-22Instruks for seilflyging fra Hokksund 
LI-04-01DFK2004-07-23Instruks for inspeksjon av plassforhold 
LI-05-01
DFK2004-07-23Instruks for ivaretakelse av orden og sikkerhet 
LI-06-01
DFK2004-07-23Instruks for brann og havaritjeneste 
LI-07-01DFK2004-07-23Instruks for brøyting og vintervedlikehold 
LI-08-01
DFK2004-07-23Instruks for leder av plassvedlikeholdet 
LI-09-01
DFK2004-07-23Instruks for vedlikehold av bensinanlegg 
LI-10-01
DFK/S2004-07-14Instr. for bruk av DFK’s seilflymateriell 
LI-11-02
DFK/S2013-05-31Krav til fartøysjef ved bruk DFK’s seilfly 
LI-12-01
DFK/S2004-07-14Instruks for akroflyging i DFK 
LI-13-01
DFK/S2004-07-14Instruks for ansvarlig seilflyleder (ASL) 
LI-14-01
DFK/S2004-07-14Instruks for bakkesjefer (BS) 
LI-15-01
DFK/S2004-07-14Instruks for føring av logger og fartøysjornaler 
LI-16-01DFK/S2004-07-17Avtale om bruk av områder i TMA for seilflygingSe LI-21-01
LI-17-02DFK/S2006-05-24Statutter for skadefond i DFK/S 
LI-18-02DFK2013-04-25Instruks for slep av seilfly fra Hokksund flyplass i DFK/S 
LI-19-01DFK2004-07-22Flyplasskart – Hokksund 
LI-20-01DFK/S2005-02-25Instruks for periodisk ettersyn – seilfly 
LI-21-01DFK/S2013-03-07Avtale Luftsportsområder Oslo og Farris TMA med vedlegg 
KonsesjonLT2018-07-16Konsesjonsvilkår Hokksund flyplass
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com