Drammen Flyklubb

En av landets største og eldste flyklubber som holder til på Hokksund flyplass.

LI-04-01 Instruks for inspeksjon av plassforhold

  1. Enhver fartøysjef som ønsker å benytte Hokksund Flyplass må selv, før avgang, avklare om plassen har vært benyttet tidligere samme dag. Hvis han/hun ikke med sikkerhet kan fastslå at plassen har vært i bruk, skal følgende rutine for inspeksjon av plassforholdene gjennomføres:
  2. Kontroller om stripen/rullebanen er fri for hindringer og at den har tilfredsstillende bæreevne, friksjon og rullemotstand. Avvik som ikke kan utbedres umiddelbart, meldes til flyplassjef eller denne stedfortreder omgående. (se telefonliste i klubbhuset).
  3.  Kontroller at redningsutstyr er inntakt.
  4. Kontroller at uvedkommende ikke oppholder seg inne på området.
  5. Ankommende fly som ønsker å benytte plassen til landing, må innhente nødvendige opplysninger og tillatelse til landing fra klubbens flyplassjef eller hans stedfortredere.
  6. Om vinteren skal man spesielt kontrollere antall uttrekkingsmuligheter for seilfly. Er det få slike, skal antall seilfly i bruk reduseres, om nødvendig til ett fly av gangen.
  7. All bruk av plassen uten at tilfredsstillende inspeksjon er foretatt, skjer på eget ansvar.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com