Drammen Flyklubb

En av landets største og eldste flyklubber som holder til på Hokksund flyplass.

LI-07-01 Instruks for brøyting og vintervedlikehold

  1. Det er en målsetning at Hokksund Flyplass holdes åpen om vinteren. Klubben har en ordning med Øvre Eiker kommune om brøyting. Flyplassjefen har ansvaret for kommunikasjon med brøytepersonellet.
  2. Brøytebredden skal være minst 30 meter. Brøytingen skal foretas i hele banens lengde og med rette langsider. Ved første gangs brøyting om høsten, bør man legge til en sikkerhetsmargin for eventuell økning av brøytekantenes utstrekning. I partiet ved av- og påkjøringsområdet må brøytekantene holdes så lave at god sikt opprettholdes. Ved baneendene må brøytekanten holdes så lav at innflygingsvinkelen holdes.
  3. Det skal påses at gressoverflaten ikke skades.
  4. Flyplassjefen skal påse at brøytekantene forsynes med kvister som erstatter merkekonene som benyttes under sommerforhold.
   Ved vinterforhold må fartøysjefen vurdere banens glatthet og rullemotstand før hver flyging. Liten friksjon gir dårlig styring og nedsatt bremseeffekt. Økt rullemotstand medfører nedsatt akselerasjon. Vi kan grovt sett inndele vinterforholdene i følgende kategorier:
   A. Tørt, godt vinterføre: God friksjon og liten rullemotstand.
   B. Nysnø på banen: Vurder om det er glatt under snøen. Medfører snøen økt rullemotstand? Er snøen så løs at sikten fra et seilfly i slep blir redusert under avgang?
   C. Is på banen: Tørr, kald is vil normalt kunne aksepteres. Kombinasjon is og fuktighet kan ikke aksepteres. For eksempel smeltevann eller regn på iset bane. Ved slike forhold skal banen ikke benyttes. Flyplassjef skal varsles og banen stenges umiddelbart med kryss i hver ende av rullebanen.
 1.  
 1.  
 1.  

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com