Drammen Flyklubb

En av landets største og eldste flyklubber som holder til på Hokksund flyplass.

LI-08-01 Instruks for leder av plassvedlikeholdet - flyplassjefen

  1. Flyplassjefen har ansvaret for at alle forhold som angår vedlikehold av flyplassen bli ivaretatt. Ajour telefonliste for flyplassjef og dennes stedfortredere skal til enhver tid stå oppslått i klubbhuset.
  2. Flyplassjefen skal sørge for at plassforholdene blir inspisert minst en gang per uke. Inspeksjonen skal utføres i henhold til BSL E 4-2, pkt. 7.3.
  3. Om sommeren skal man iaktta gressets lengde
  4. Om vinteren skal brøytearbeidet inspiseres. (se Instruks for brøyting og vintervedlikehold)
  5. Forhold som medfører vesentlig endringer i grunnlaget for godkjennelsen, skal straks meldes til Luftfartstilsynet.
  6. Redningsutstyret kontrolleres av flyplassjef minst en gang pr. år. Inspeksjonen signeres på etikett inne i redningsskapet i dukhangaren.
  7. Flyplassjefen skal til enhver tid vurdere slitasjen på stripe og rullebane. I perioder hvor banen er bløt og sårbar (f.eks i perioder med teleløsning) kan flyplassjefen utfra en totalvurdering stenge banen. Slik stenging markeres ved to kryss, ett i hver baneende.
  8.  Flyplassjefen skal holde nær kontakt med flyplassens grunneier, slik at denne er informert om planlagte tiltak.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com