Drammen Flyklubb

En av landets største og eldste flyklubber som holder til på Hokksund flyplass.

LI-09-01 Instruks for vedlikehold av bensinanlegg

 1. Flyplassjefen utpeker i samråd med hovedstyret, en person som har ansvaret for plassens bensinanlegg.
 2. Personen skal ha nødvendig kunnskap om drift av slikt anlegg.
 3. Følgende punkter skal inspiseres minst en gang pr. måned:
  1. Kan uvedkommende komme i kontakt med tank, rør eller fylleanordning?
  2. Er anlegget i forsvarlig stand mht. jordingsklemme, tetthet,fare for gnist eller annen selvantennelse.
  3. Er vanninnholdet i tanken lavere enn maksimalt tillatt nivå. Benytt godkjent peilestav med egnet pasta til denne prøven.
  4. Hvis det forekommer vann, skal dette pumpes ut med manuell pumpe. Unngå søl av bensin.
  5. Er advarselsskilt inntakt?
  6. Sjekk bensinnivå, telleverk og loggbok.
   Dette punktet kompletteres av oppslått instruks fra bensinleverandør.
 4. Ansvarlig for bensinanlegget er også ansvarlig for mottak av last fra bensinleverandør og å holde orden på de papirer som kommer med hver bensinlast.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com