Drammen Flyklubb

En av landets største og eldste flyklubber som holder til på Hokksund flyplass.

LI-11-02 Krav til fartøysjef ved bruk av DFK's seilflymateriell

 1. Generelle bestemmelser.
  Alle som flyr som fartøysjef på DFKs seilfly skal ha gyldig norsk seilflysertifikat eller elevbevis med påtegning for angjeldende tur.
  Annet utenlandsk sertifikat validert av NAK kan godkjennes.
  Fartøysjefen skal være medlem av NAK eller annen nasjonal aeroklubb godkjent av NAK.
  Gjester som ønsker å fly som fartøysjef på klubbens fly skal i tillegg til å tilfredsstille kravene ovenfor, også fly en plassutsjekk med en av klubbens instruktører for å verifisere flykunnskapene. ASL kan dispensere fra dette kravet dersom vedkommende er godt kjent i klubben. Før flyging skal gjester undertegne «erklæring om ansvar og selvassuranse».
 2. Lokal flygning.
  For lokal flyging kreves foruten de krav som er spesifisert i pkt. 1 ovenfor, typeutsjekk og plassutsjekk. For erfarne piloter kan plassutsjekk gis muntlig.
 3. Typeutsjekk.
  Typeutsjekk gis av en av klubbens instruktører etter praktisk og teoretisk prøve. Som teoretisk prøve gjelder korrekt utfylt typeutsjekksjema. Praktisk prøve gjennomføres som følger:
  FlyKravAnmerkninger
  GAM/GCJ
  ASK-21
  Elevbevis.– Instruktøren må i hvert enkelt tilfelle forsikre seg om at kandidaten er kvalifisert for flytypen. For elever som har tatt grunnutdannelsen på ASK-13 vil det være naturlig å fly noen solostarter på denne før omskoling til ASK-21.
  GCM
  LS 4
  Elevbevis,
  5 solostarter på ASK-21.
  – Det presiseres at dette er minimumskrav og oppfyllelse av disse kravene ikke automatisk gir rett til utsjekk. Instruktøren må i hvert enkelt tilfelle forsikre seg om at kandidaten er kvalifisert for flytypen.
  GDW
  Discus bT
  Elevbevis,
  10 solostarter på ASK-21/LS4.
  – Det presiseres at dette er minimumskrav og oppfyllelse av disse kravene ikke automatisk gir rett til utsjekk. Instruktøren må i hvert enkelt tilfelle forsikre seg om at kandidaten er kvalifisert for flytypen.
 4. Bruk av vannballast.
  – Min. 5 timers erfaring på flytypen fordelt på minimum 5 starter.
  – Utsjekk på den praktiske del av bruk av vannballast.

 5. Strekkflygning.
  For alle flytyper skal fartøysjef ha gyldig seilflysertifikat og min. 5 timers erfaring på flytypen fordelt på minimum 5 starter.
  Før sølv C: Piloten skal ila. de siste 6 mnd. ha minst 5 starter på den aktuelle flytypen og minst 5 timer på den aktuelle eller tilsvarende flytype. All strekkflyging skal foregå i samråd med strekkinstruktør eller ASL. Man skal ikke fly med vannbalast.
  Etter sølv C: Piloten skal ila. de siste 6 mnd. ha minst 3 starter på den aktuelle flytypen og minst 2 timer på den aktuelle eller tilsvarende flytype. Flyving med vannbalast skal skje i samråd med strekkinstruktør eller ASL før gull-C er oppnåd.
  Det er tilstrekkelig å ha oppfylt kravene og sendt inn søknad om et merke for å regnes som merkeinnehaver.
 6. Strekkflyging med passasjer på toseter.
  I tillegg til kravene som er spesifisert i pkt. 5 i denne instruks, skal utøveren ha godkjent Sølv-C.
  Under strekkflyging med passasjer skal fartøysjefen sitte i forsetet. Unntak gjelder for skoleflyging med godkjent instruktør.

 7. Snittflyging.
  Spesielle regler for snittflyging med klubbens fly er beskrevet i Instruks for snittflyging med Drammen flyklubbs seilfly
  Fartøysjefen skal ha gyldig seilflysertifikat med påtegnet acrokompetanse, samt acrotillatelse fra Seilflystyret i DFK, som dekker den angjeldende flyging.

 8. Høydeflyging med oksygen.
  Fartøysjefer og andre ombord som bruker oksygenutstyr skal ha spesiell utsjekk som omfatter:
  – Utsjekk på utstyret, gitt av spesielt godkjent instruktør.
  – Besøk i lavtrykkstank på Flymedisinsk institutt med tilhørende teoriundervisning.
  Utsjekk skal være dokumentert i loggbok.

 9. Dispensasjoner
  Dispensasjon fra kravet om sertifikat i forbindelse med utsjekk på flytyper og for strekkflyging, kan gis til medlemmer av DFK, dersom piloten ikke har nødvendig alder, men ellers tilfredsstiller alle krav til sertifikat, inklusive avlagte prøver og godkjent skolesjekk.
  Dispensasjon fra krav til typeutsjekk kan også gis til elever som deltar på heltids F-kurs, når eleven har min. 25 timer flytid og full skolesjekk på toseter.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com