Drammen Flyklubb

En av landets største og eldste flyklubber som holder til på Hokksund flyplass.

LI-12-01 Instruks for akroflygning i DFK

 1. Akroflyging i Drammen Flyklubbs operasjoner er kun tillatt på de betingelser som er gitt i denne instruks. Drammen Flyklubbs operasjoner defineres som all flyging på Hokksund flyplass eller annen midlertidig eller permanent base som Drammen Flyklubb administrerer og flyging med klubbens fly på andre steder som ikke er under Drammen Flyklubbs administrasjon.
 2. Flyet skal være godkjent og sertifisert for de øvelser som skal utføres.
 3. Fartøysjefen skal enten ha acrokompetanse påført seilflybeviset , eller ha kvitert ut godkjent trening på egenhånd i sin flygetidsbok
 4. Godkjent dokumentert skoling i snittflyging kan tidligst påbegynnes etter S-sertifikat og 75 timer seilflytid, og må fordeles over minimum 10 dager
 5. Instruksjon i akroflyging gis av instruktør med instruktør acrokompetanse (IAC) .
 6. Acrokompetanse i seilflysertifikatet innvilges av NAK/SNLF etter attest fra instruktør med IAC status. Tillatelse til snittflyging med klubbens fly gis av styret i seilflygruppen i henhold til pkt. 7.
 7. Acro tillatelse fra styret gis i 3 trinn.
  1.Øvelser med kun positive G-belastninger, som f.eks. loop, stall-turn, Wing-over, lazy-eight, clover-leaf, chandelle og spinn. (A1)
  2.Øvelser med positive og negative G-belastninger, som f.eks. barrel-roll, slow-roll, flikk-roll, og rygg-flyging. (A)
  3.Oppvisninger og demonstrasjoner. For å få denne tillatelsen skal søkeren dokumentere at han har gyldig tillatelse fra Luftfartstilsynet til å utføre oppvisninger. Slike tillatelser gis kun i hvert enkelt tilfelle.
 8. Teoripensum for acro kompetanse er spesifisert i BSL C
 9. Akroflyging skal utføres i samsvar med (BSL-F).
 10. Fallskjerm med gyldig pakkesertifikat skal benyttes. Hvis det er to personer ombord skal begge ha fallskjerm.
 11. Akroflyging med passasjer ombord kan kun foretas når fartøysjefen har gyldig acrokompetanse innført i sitt flygebevis
 12. Det er kun tillatt å utføre øvelser som er spesifisert i flyets flygehåndbok. Fartøysjefen skal forsikre seg om at flyets begrensninger ikke overskrides.
 13. Tillatelse til å utføre akroflyging skal innhentes i hvert enkelt tilfelle hos ASL eller instruktør, med opplysninger om hvilke øvelser som tenkes utført. Flygingen skal tilpasses den øvrige aktiviteten i det området akroflygingen skal foregå. Dersom aktiviteten er så høy at det er en mulighet for at farlige situasjoner kan oppstå, skal akroflyging ikke tillates
 14. Overtredelse av disse regler kan medføre sanksjoner som:
  1.Nektes tilgang til å benytte Hokksund flyplass eller annen midlertidig eller permanent base som Drammen Flyklubb administrerer
  2.Nektes bruk av klubbens fly
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com