Drammen Flyklubb

En av landets største og eldste flyklubber som holder til på Hokksund flyplass.

LI-15-01 Instruks for føring av logger og fartøyjournaler

 1. Før flyging starter skal bakkesjefen utpeke loggfører blant bakkemannskapet. Vedkommende har ansvaret for korrekt logging inntil loggen overleveres direkte til en stedfortreder. Loggen signeres av loggfører i anmerkningsrubrikken.
 2. Loggfører skal logge alle turer fortløpende på daglogg for Drammen Flyklubbs seilfly og slepefly.
 3. Slepeflyger logger i tillegg alle avgangs- og landingstidspunkter for slepeflyet, alternativt tid fra avgang til landing, samt slepehøyde og seilflyets kjennetegn.
 4. Når fartøysjefen ikke er medlem av Drammen Flyklubb skal loggfører sørge for å skrive fullt navn og adresse på loggen. (legitimasjon)

            Fartøysjefen skal i slike tilfelle også undertegne erklæring på eget formular angående ansvar og selvassuranse før flyging.

 1. Dagens ASL / bakkesjef / instruktør / fartøysjef er i nevnte orden ansvarlig for at loggingen utføres som forutsatt.
 2. Etter dagens flyging føres fartøyjournalene for Drammen Flyklubbs seilfly.
 3. Slepeflyger fører fartøyjournalen for slepeflyet.
 4. Daglogg for seilfly og slepeflygers logg sammenholdes ved regnskapsføringen, og eventuelt avvik halveres.
 5. Rettelser i loggen skal eventuelt gjøres ved å sette en strek over feilen, slik at gammel tekst er leselig. Rettelser skal godkjennes og kvitteres av ASL.
 6. Dagens flyging starter ikke før fartøyjournaler og regnskapsbøker er kontrollert ajourført. Kontrollansvaret påhviler dagens ASL / bakkesjef / instruktør / fartøysjef i nevnte orden.
 7. Dagloggene arkiveres i ringperm merket Daglogg seil.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com