Drammen Flyklubb

En av landets største og eldste flyklubber som holder til på Hokksund flyplass.

LI-17-02 Statutter for skadefond i DFK/S

  1. Fondet skal dekke skader på klubbens seilfly med de unntak som er nevnt nedenfor. Fondet er åpent for alle som ønsker å fly som fartøysjef på klubbens seilfly.
  2. Medlemsskapet er frivillig, se dog punkt 6 og 7.
  3. Medlemsavgiften er kr. 400,- pr kalenderår.
  4. Medlemsskap trekkes fra flykonto 1. februar hvert år.
  5. Medlemsskapet fornyes automatisk hvert år. Oppsigelse må skje skriftlig senest 1. desember foregående år.
  6. Ved skade skal fartøysjefen dekke kr 4.500,- av forsikringens egenandel. Fondet dekker de resterende av egenandelen overfor forsikringsselskapet.
  7. Hvis fartøysjefen ikke er medlem av fondet skal vedkommende betale i sin helhet skader på inntil kr 50.000,- pr 2002. Dersom du som fartøysjef velger ikke å være medlem av skadefondet, skal denne blanketten underskrives. Underskriften, samt at fartøysjefen er over 18 år, bevitnes av to myndige personer. Ved skade skal dette dokumentet tjene som et rettskraftig tvangsgrunnlag for utlegg i fartøysjefens midler.
  8. Fondet dekker ikke skader som skyldes forsett eller grov uaktsomhet.
  9. Fondets størrelse søkes holdt på minst kr. 50.000,-.
  10. Ved skoleflyging er instruktørene automatisk dekket av skadefondet. Det samme er elever på grunnkurs I («ABC-kurs») før solo.
Kryss av for et av alternativene nedenfor, og skriv navn og adresse (med blokkbokstaver) på giroblanketten. Hvis du ikke ønsker å være med, underskriv og sett et kryss over blanketten. Send den inn til DFK/S eller legg den i postkassa for loggark på Hokksund. Hvis du vil være med som medlem i fondet, betal på vanlig måte.
 Navn (med blokkbokstaver) ___________________________________
_Jeg er kjent med DFK/S statutter for skadefondet og vil dekke egenandelen i sin helhet ved eventuell skade med inntil kr 50.000,- Underskrift og bevitnelse, se baksiden
 
Jeg bekrefter herved at jeg som fartøysjef på Drammen Flyklubb, seilflygruppas fly tar ansvar for hele egenandelen ved eventuell skade som jeg har forårsaket. Dette ansvaret er oppad begrenset til kr 50.000,-. Dette ansvaret utløses automatisk og dette dokumentet kan således tjene som et rettskraftig tvangsgrunnlag for utlegg i midler og løsøre.
 
________________________________________
Sted / datoUnderskrift
 ____________________
 Personnummer
 Jeg/Vi bekrefter at fartøysjefen er over 18 år og har underskrevet eller vedkjent seg sin underskrift på dette dokumentet i mitt/vårt nærvær. Jeg/Vi er myndig(e) og bosatt i Norge.
 
Vitne 1____________________
 Underskrift
________________________________________
AdresseNavn med blokkbokstaver
 
Vitne 2____________________
 Underskrift
________________________________________
AdresseNavn med blokkbokstaver

Konto for skadefond: 1503.74.27648
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com